Engelsk
Norsk
Bla nedover for å lese mer
J.B. Ugland Eiendom søker ny medarbeider

Grunnet økt aktivitet og for videre satsing søker vi Senior regnskapskonsulent/regnskapsansvarlig

Anticimex bygger nytt kontor- og lagerbygg på Kjerlingland

Midt i Agder, langs nye E-18 (Agder Næringspark), bygger J. B. Ugland Entreprenør nytt kontor og lagerbygg for Anticimex. Byggestart er satt til 20.11.2017 og ferdigstilles sommer 2018. Bygget er på 680 m².

Nok en storutbygging på Universitet i Agder - Grimstad, I4-Helse.

Siden 2015 har planleggingen av I4Helse prosjektet pågått. Nå prosjekteres bygget for fullt og forventet byggestart er 15.03.2018. Nybygget på 3700m² vil ferdigstilles august 2019. I tillegg planlegger UiA en utbygning/påbygg på 900m². Det skal også bygges nytt parkeringshus til 320 biler.

Nytt boligprosjekt i Arnedal - Havstadodden

Nytt boligprosjekt er nå under planlegging på Havstaodden, kun 1,5 km fra Pollen i Arendal. Med en beliggenheten helt i vannkanten og flott utsikt over Tromøysundet.

Kanalbyen 2B

JBU og Kanalbyen Eiendom er i gang med planlegging av andre byggetrinn i Kanalbyen - felt 2B. Her kommer 85-90 leiligheter for salg til våren, og for at det skal være mulig, jobbes det nå for fullt både med planløsninger, fasader og tverrfaglig prosjektering!

Planlagt byggestart er sommeren 2018, og innflytting høsten 2020.

Campus Grimstad Bolig

J.B. Ugland Eiendomsutvikling AS har via datterselskap Grøm Eiendom AS under utvikling et moderne boligfelt bestående av leiligheter, rekkehus og eneboliger beliggende sentralt på Campusområdet.

JBU Akademiet

J.B.Ugland selskapene blir nå hovedsponsor for FK Jervs akademi- og utviklingssatsning, JBU Akademiet.

Ressursene JBU skyter inn skal bidra til utviklingen av unge spillere med et håp om at noen av disse vil kunne ta steget opp til A-laget på sikt.

Kanalbyen 2A

Det er god fremdrift og full fart i prosjektet! 

Bygg A-B: Maleren har begynt innvendig. Utvendig er både pussfasadene på A og teglsteinsfasadene på bygg B snart ferdig.

Ny shipping investering

Vi kan med stolthet kunngjøre at J.M. Ugland & Co gikk til innkjøp av skipet Autopremier den 21. mars 2017. Autopremier er søsterkipet til Autopride som ble kjøpt i 2016.

Skipet som ble bygget i 1997 er på bareboat- kontrakt i Europa. Skipet har en kapasitet på 1220 biler.

Campus Grimstad Arena

I tråd med planlagt fremdrift er byggeprosessen av Campus Grimstad Arena i rute.
Hallen vil ferdigstilles sommeren 2017 og vil være åpen for aktivitet kort tid etter.

Barbu Brygge - bygg B1/B2

Sluttføring og ferdigstillelse av første byggetrinn (50 leiligheter) pågår – de første beboerne starter innflytting onsdag 19.04.2017.

Se flere bilder her!

Barbu Brygge - bygg A

Innredningsarbeider pågår med alle fag. Planlagt ferdigstillelse av andre byggetrinn (32 leiligheter) er oktober/november 2017.

Se flere bilder her!

Første byggetrinn (2A) i Kanalbyen er i gang!

Infrastrukturanlegg som rivning av ca. 10.000m2 med bygninger, ny Odderøyvei og VA-anlegg på kaia nærmer seg slutten.

Grøm Handelspark, Grimstad- Grunnarbeidene pågår for fullt.

Sentralt plassert, like inntil E18 og fv 420 (Vesterled), flatsprenger vi en tomt på ca. 22 daa til handels-/næringsvirksomhet. Detaljregulering er påbegynt og byggestart forventes våren 2018. For mer informasjon om prosjektet/tomter klikk her!

Se flere bilder her!

Juan og Johan Benad Ugland på byggeplassbesøk i Mechatronics Innovation Lab

Fredag 20. januar 2017 hadde vi gleden av å vise våre interesserte og engasjerte eiere rundt i utvidelsen av Campus Grimstad og ikke minst i nye Mechatronics Innovation Lab, hvor innredningsarbeider nå pågår for fullt.

Og vinneren ble...

Tirsdag 20. desember kl. 12.00 ble vinneren av arkitektkonkurransen Kunstsilo kåret i Kilden Teater- og Konserthus.

Forslaget ”Silosamlingen” vant konkurransen, og hvis alt går etter planen er det slik Kristiansands nye kulturkvartal og Kanalbyens nærmeste nabolag blir seende ut. JBU eier 50% av Kanalbyen.

MacGregor flytter inn i nybygget i Barbu, Arendal

Vi startet byggingen 04.05.2015, og i dag, 16.12.2016 kl. 1200 flyttet MacGregor inn. Nøyaktig på timen, som planlagt for to år siden.

Bygging av ny vei til Odderøya og VA-anleggene på kaia er godt i gang.

Odderøyveien skal bli den nye tilkomstveien til Odderøya og utstyres med fortau og komplette VA-anlegg i grunnen.

Utvidelse Bluebox

Entreprenøren har mange prosjekter gående, og her bygger vi på Bluebox, studentenes hus ved Campus Grimstad. Prosjektet omfatter en forbedring av garderobefasiliteter for artistene som opptrer i Bluebox, og i tillegg utvides bygget med sårt etterspurte lagerarealer.

Campus Grimstad utvidelse/MIL

Grunn- og betongarbeider samt elementmontasje pågår. Tette bygg rundt årsskiftet. Se flere bilder her!

Kontor- og lagerbygget til SG Armaturen pågår for fullt

Byggeprosessen er i rute i henhold til fremdriftsplan. De utvendige arbeidene er nå ferdigstilt, og de innvendige arbeidene er påbegynt. SG Armaturen starter innflyttingen i uke 26, og vil ta i bruk bygget  fra August 2017.

Entreprenøren på besøk hos byggstudentene på Campus Grimstad

Tirsdag 27. september hadde vi gleden av å besøke Bjelken linjeforening for å fortelle om J.B. Ugland-selskapene, J.B. Ugland Eiendom og ikke minst entreprenørens virksomhet.

Historisk god salgsstart i Kanalbyen

82 av 126 leiligheter ble solgt første døgnet etter salgsstart for Kanalbyen byggetrinn 2A. Det har i tiden etter salgsstart også vært betydelig kjøpsinteresse, og per 19.09 er det solgt hele 93 leiligheter.

Stort utbyggingspotensiale på Campus Grimstad/Sørlandet Teknologipark

Utbyggingspotensialet for universitetsområdet og Sørlandet Teknologipark er revidert i tråd med gjeldende områdeplan og etter at flere nye prosjekter er under utvikling og etter hvert også oppføring (eksempelvis MIL og friidrettshall).

Kanalbyen – Presentasjon av Tangen samlingen og kulturkvartalprosjektet

Arkitektkonkurransen for Silokvartalet/Kunstkvartalet i Kanalbyen går inn i fase 2 med kåring av en endelig vinner i desember 2016.

Salgsstart Kanalbyen

Det er nå klart for salg av første byggetrinn i Kanalbyen. Med over 500 påmeldte til informasjonsmøte og positiv omtale både i Fædrelandsvennen og NRK er det tydelig at interessen for de første 126 boenhetene som legges ut for salg torsdag 01.september, er stor.  

Arkitektkonkurranse om Silokaia

Juryen har nå plukket ut seks finalister i den åpne plan- og arkitekturkonkurransen om kunstmuseum og kulturkvartal i Kristiansand trinn 1. i Kanalbyen. For mer informasjon se kunstsilo.no

J.B. Ugland Entreprenør bygger nytt kontor- og lagerbygg for SG Armaturen på Kjerlingland

Bygget vil romme en administrasjonsfløy på 3000 kvm og en lagerdel på 7300 kvm.

Første spadetak - Mechatronics Innovation Lab

Onsdag 18. mai startet byggingen av den nye Sørlandslaben i Grimstad - Mechatronics Innovation Lab (MIL).
Se omtale av saken i FVN.

Kanalbyen Kristiansand – rivningsarbeidene er i full gang!

Salgsstart forventes august 2016. Byggestart årsskiftet 2016/2017. Arbeid med ny infrastruktur og Odderøyvei starter juni 2016. For mer informasjon se Kanalbyen.

Innovasjons – og investorkonferanse i Kreativt Møtesenter

Tirsdag 19. april ble Innovasjon – og investorkonferansen avholdt i Kreativt Møtesenter i Teknologiparken.
J.B. Ugland var vertskap for konferansen som ble arrangert med bakgrunn i såkornfondet som muligens etableres på Sørlandet.

Nok en investering av J.M. Ugland & Co

Vi kan med stolthet kunngjøre at J.M.Ugland & Co gikk til innkjøp av skipet "Autopride" den 12. april 2016. Skipet som ble bygget i 1997  er på bareboat kontrakt i Europa. Skipet har en kapasitet på 1220 biler.

Innovasjonskraft og innovasjonskultur

Som takk for livreddende behandling arrangerte Andreas K.L. Ugland innovasjonsseminar for Sørlandets sykehus.

Barbu Brygge - Årets markedsfører 2015

Markedsforum Aust-Agder har kåret utbyggerne bak Barbu Brygge til  "Årets markedsfører" 2015.
Prisen er ment som en faglig utmerkelse for den markedsjobben som har blitt gjennomført foregående år, samt en inspirasjon for videre arbeid. Les juryens begrunnelser i Agderposten.  

Arkitektkonkurranse om Silokaia

Nicolai Tangen har tilbudt Kristiansand by en kunstsamling bestående av 1100 norske verk, bygget opp over 20 år. De 1100 verkene utgjør det som av kjennere blir betegnet som den viktigste samlingen av norsk kunst fra perioden 1930-1970.

En slik samling fortjener – og krever – et enestående bygg.

Nye illustrasjoner av Campus Grimstad Arena

Som et ledd i pågående reguleringsprosess for Campus Grimstad Arena, er det utarbeidet nye 3D-illustrasjoner. Bildene er oversendt til Grimstad kommune sammen med revidert planmateriale som nå skal ut på høring. 

Godt tomtesalg på Agder Næringspark, Kjerlingland

Agder Næringspark opplever stor interesse om dagen og det er nylig inngått flere avtaler om tomtesalg - deriblant med Servicegrossisten AS som omtalt i Agderposten.

Mechatronics Innovation Lab (MIL)

Nok en milepæl er i dag tilbakelagt i forbindelse med utvikling og realisering av MIL. Husleiekontrakten mellom JBU som eier av bygget og UiA som leietaker ble undertegnet av Bjørn Vedal og Universitetsdirektør Seunn Smith Tønnesen i forbindelse med dagens styremøte på UiA.

Unikt kunstprosjekt til Kristiansand og Kanalbyen.

Den Londonbaserte kristiansanderen Nicolai Tangen har donert sin samling av moderne kunst til hjembyen Kristiansand og det arbeides nå med å utrede plassering i silobygningen i Kulturkvartalet i Kanalbyen.

Agder Næringspark (Kjerlingland)

J.B. Ugland Eiendomsutvikling AS har gått sammen med Lillesand Næringsarealer AS (LINA) om å utvikle Agder Næringspark i Lillesand. Første trinn på ca. 100 daa er ferdig planert og fullført med teknisk infrastruktur i tillegg til etablering av to bensinstasjoner. Ledige tomter se her: Agder Næringspark se også omtale i utgave 3.2015 i Agdernæring

J. B. Ugland Eiendom engasjerer seg på Helsfyr i Oslo.

J.B. Ugland Eiendom har sammen med partnere ervervet Fyrstikkalleen 1 og 3 på Helsfyr i Oslo. De to andre partnerne er Vedal Investor (20%) og Otterlei Group (20%).

MacGregorbygget i Arendal reises.

Produksjonen går meget fint. Innredningsarbeider pågår. Bygget ferdigstilles desember 2016.

Se flere bilder her!

Ytterligere investeringer av Ugland Car Carriers

Vi er stolte av å kunngjøre at Ugland Car Carriers den 30. juni kjøpte to bilskip, Main Highway og Neckar Highway.

JBU og Skral er fortsatt bestevenner

12.-13. juli 2016 er «Den lille festivalen med det store hjertet» tilbake for å lage sommeridyll på Sørlandet – og vi i JBU er stolte over å fortsette som Skrals støttespiller og «Bestevenn».

Kanalbyen Kristiansand

Silokaia på Odderøya i Kristiansand skal i løpet av de neste årene transformeres fra et industrielt kaiområde til en urban og fremtidsrettet bydel. Et unikt prosjekt med nærhet til både sjø, natur, kultur og shopping.

Mechatronics Innovation Lab (MIL)

Universitetet i Agder, næringsklyngen NCE NODE og JBU arbeider sammen for å få etablert en testlab for oljeteknologimiljøet (og andre beslektede bransjer og fagområder).

Arendals nye bydel

Barbu Brygge er lagt ut for salg med 50 leiligheter i to bygg som første byggetrinn. Bygging på den attraktive tomta, som har vært planlagt som boligområde i årevis, blir nå igangsatt. Prosjektet består totalt av 82 leiligheter.

MacGregor – nytt kontorbygg i forlengelse av Kunnskapsparken

Arendal kommune har gitt rammetillatelse til oppføring av nytt kontorbygg på 6200 m2 til MacGregor. Under bygget blir det 1500 m2 parkeringskjeller.

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Powered by Makeweb