Engelsk
Norsk

Campus Grimstad Arena

I tråd med planlagt fremdrift er byggeprosessen av Campus Grimstad Arena i rute.
Hallen vil ferdigstilles sommeren 2017 og vil være åpen for aktivitet kort tid etter.

Sørild Friidrettsklubb og JBU har siden 2013 arbeidet sammen for å etablere en innendørs friidrettshall med flerbruksfasiliteter på Campus Grimstad. J.B. Ugland Eiendomsutvikling har vært utvikler av prosjektet i tett samarbeid med Sørild.

Hallen er en flerbrukshall på ca. 6500 m2 med hovedvekt på arealer for alle friidrettsgrener (løp, sprint, kast, hopp, lengde) men også tilrettelagt for ballidretter og annen type idrett i midtarealet (flerbrukssone). Det vil bli etablert en klatrehall som en del av prosjektet. Bygget vil få en servicedel med klubblokaler, sosialt rom, garderober samt øvrige fasiliteter. Hallen vil ha tribuneplasser for ca. 600 tilskuere og det vil kunne arrangeres konkurranser i friidrett.

Som et regionalt innendørs friidrettsanlegg vil hallen bli et løft for friidretten i hele regionen og er forøvrig eneste hallen av sitt slag mellom Sandnes og Bærum.

Å bidra til å etablere en slik idrettsarena lokalt er i tråd med JBU’s visjon «Stolthet i å utvikle» og selskapets langsiktige engasjement for å utvikle Campusområdet i Grimstad.

En av hovedgrunnene til at prosjektet kan realiseres er fordi offentlige aktører rundt oss (Grimstad, Arendal, Froland og Kristiansand kommuner, Aust-Agder, og Vest-Agder Fylkeskommuner) har valgt å støtte prosjektet med økonomiske bidrag. Øvrige kostnader skal finansieres med spillemidler, programsatsningsmidler, egenkapital, banklån i tillegg til bidrag fra JBU og Sparebanken Sør. 
 Status nå:

- Sørild Friidrettsklubb skal være eier og driver av hallen.

- Veidekke bygger hallen gjennom en totalentreprise og har per 23.05.16 igangsatt arbeidet

- J.B. Ugland Entreprenør følger opp byggeprosjektet på vegne av byggherre Sørild.

For informasjon om tilgjengelig treningstider i hallen, sponsoratet eller andre henvendelser kontakt leder for Sørild friidrett Roar Flatland (tlf. 48114858/ roar.flatland@gmail.com)

Kontaktperson hos JBU er Egil Andre Mortensen (tlf. 992 94 080/ eam@jbu.no)


Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4