Engelsk
Norsk
J.B. Ugland Eiendom AS

J.B. Ugland Eiendom AS eier og utvikler eiendomsporteføljen til J.B. Ugland-gruppen. Med sine 65.000 m² utgjør Sørlandets Teknologipark i Grimstad en betydelig del av eiendomsmassen.

Vi har erfaring og kompetanse innen utvikling, bygging, utleie, forvaltning og drift av eiendom, og har som mål å bidra til by- og stedsutvikling.

Offisiell åpning av I4Helse

Den 30 august 2019 åpnet forsknings- og utviklingslaboratoriet I4Helse ved UiAs Campus Grimstad. Senteret er etablert for å katalysere og akselerere behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgstjenester.

J.B.Ugland Eiendom investerer ytterligere i Oslo

J.B. Ugland Eiendom er stolte av å fortsette utviklingen av Helsfyr i Oslo med investering i Fyrstikktorget.

Prosjektet utvikles i samarbeid med bl.a. Stor-Oslo Eiendom og tidligere eier City Finansiering AS.  
J.B. Ugland Eiendom forplikter seg til å bygge og drifte grønt

Under Arendalsuka signerte J.B. Ugland Eiendom strakstiltakene for boligutviklere og for eiendomsselskap i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Fevikpynten

På Feviks beste tomt, beliggende i strandkanten mellom Strand Hotel og sentrum, utvikler vi et boligprosjekt med 24 flotte leiligheter. Detaljregulering pågår og sluttbehandling er ventet i løpet av oktober. 

Les mer om prosjektet her: estate/kremleiligheter i havgapet

Ny Fagskole til Campus Grimstad!

Som en del av «En ny region Agder» har fylkestinget besluttet å samlokalisere ny fagskole for Aust, - og Vest Agder i Grimstad.

I den forbindelse har J.B Ugland Eiendom AS gjennom datterselskap Grømskogen AS, inngått avtale med Aust-Agder Fylkeskommune om salg av en tomt på ca. 6 daa i Campus området. 

Salgsstart Kanalbyen felt 2B

Torsdag 15. mars 2018 markerer salgsstart for 88 nye leiligheter i Kanalbyen.

Leilighetene henvender seg mot sjø/kveldssol og kanalen, og varierer i størrelse (32-197m2) og pris (1,55-17 millioner).

Nytt kontor –og lagerbygg for Anticimex

I sentrum av Agder, langs nye E-18, har J.B.Ugland Entreprenør AS bygget nytt kontor- og lagerbygg for Anticimex.

Byggestart for dette 680 m2 bygget var tilbake i november 2017 og er det 8. bygget som er oppført i næringsparken siden 2014.

Nok en storutbygging på Universitet i Agder - Grimstad, I4-Helse.

Siden 2015 har planleggingen av I4Helse prosjektet pågått. Prosjektet er nå igangsatt og nybygget på 3700m² vil ferdigstilles august 2019. I tillegg planlegger UiA en utbygning/påbygg på 900m². Det skal også bygges nytt parkeringshus til 320 biler.

Havstadodden

Boligprosjektet består av 29 leiligheter på bryggekanten i Arendal, kun 1,5 km fra Pollen i Arendal.

Les mer om boligprosjektet her: Havstadodden /prospekt

Første byggetrinn (2A) i Kanalbyen er i gang!

Infrastrukturanlegg som rivning av ca. 10.000m2 med bygninger, ny Odderøyvei og VA-anlegg på kaia nærmer seg slutten.

Campus Grimstad Bolig

J.B. Ugland Eiendomsutvikling AS har via datterselskap Grøm Eiendom AS under utvikling et moderne boligfelt bestående av leiligheter, rekkehus og eneboliger beliggende sentralt på Campusområdet.

Kanalbyen 2A

Første byggetrinn i Kanalbyen omfatter 126 leiligheter og et samlet areal på ca. 17 800 m2 BTA inkl. kjeller. 

J.B. Ugland Entreprenør AS har gjennomført prosjektet i totalentreprise for Kanalbyen Eiendom. Byggestart var i januar 2017, prosjektet ble ferdigstilt i desember 2018.

Og vinneren ble...

Tirsdag 20. desember kl. 12.00 ble vinneren av arkitektkonkurransen Kunstsilo kåret i Kilden Teater- og Konserthus.

Forslaget ”Silosamlingen” vant konkurransen, og hvis alt går etter planen er det slik Kristiansands nye kulturkvartal og Kanalbyens nærmeste nabolag blir seende ut. JBU eier 50% av Kanalbyen.

Bygging av ny vei til Odderøya og VA-anleggene på kaia er godt i gang.

Odderøyveien skal bli den nye tilkomstveien til Odderøya og utstyres med fortau og komplette VA-anlegg i grunnen.

Entreprenøren på besøk hos byggstudentene på Campus Grimstad

Tirsdag 27. september hadde vi gleden av å besøke Bjelken linjeforening for å fortelle om J.B. Ugland-selskapene, J.B. Ugland Eiendom og ikke minst entreprenørens virksomhet.

Historisk god salgsstart i Kanalbyen

82 av 126 leiligheter ble solgt første døgnet etter salgsstart for Kanalbyen byggetrinn 2A. Det har i tiden etter salgsstart også vært betydelig kjøpsinteresse, og per 19.09 er det solgt hele 93 leiligheter.

Stort utbyggingspotensiale på Campus Grimstad/Sørlandet Teknologipark

Utbyggingspotensialet for universitetsområdet og Sørlandet Teknologipark er revidert i tråd med gjeldende områdeplan og etter at flere nye prosjekter er under utvikling og etter hvert også oppføring (eksempelvis MIL og friidrettshall).

Campus Grimstad Arena

I tråd med planlagt fremdrift er byggeprosessen av Campus Grimstad Arena i rute. 
Hallen vil ferdigstilles sommeren 2017 og vil være åpen for aktivitet kort tid etter.

Kanalbyen – Presentasjon av Tangen samlingen og kulturkvartalprosjektet

Arkitektkonkurransen for Silokvartalet/Kunstkvartalet i Kanalbyen går inn i fase 2 med kåring av en endelig vinner i desember 2016.

Salgsstart Kanalbyen

Det er nå klart for salg av første byggetrinn i Kanalbyen. Med over 500 påmeldte til informasjonsmøte og positiv omtale både i Fædrelandsvennen og NRK er det tydelig at interessen for de første 126 boenhetene som legges ut for salg torsdag 01.september, er stor.  

Første spadetak - Mechatronics Innovation Lab

Onsdag 18. mai startet byggingen av den nye Sørlandslaben i Grimstad - Mechatronics Innovation Lab (MIL).
Se omtale av saken i FVN.

Arkitektkonkurranse om Silokaia

Juryen har nå plukket ut seks finalister i den åpne plan- og arkitekturkonkurransen om kunstmuseum og kulturkvartal i Kristiansand trinn 1. i Kanalbyen. For mer informasjon se kunstsilo.no

Kanalbyen Kristiansand – rivningsarbeidene er i full gang!

Salgsstart forventes august 2016. Byggestart årsskiftet 2016/2017. Arbeid med ny infrastruktur og Odderøyvei starter juni 2016. For mer informasjon se Kanalbyen.

Barbu Brygge - Årets markedsfører 2015

Markedsforum Aust-Agder har kåret utbyggerne bak Barbu Brygge til  "Årets markedsfører" 2015.
Prisen er ment som en faglig utmerkelse for den markedsjobben som har blitt gjennomført foregående år, samt en inspirasjon for videre arbeid. Les juryens begrunnelser i Agderposten.  

Arkitektkonkurranse om Silokaia

Nicolai Tangen har tilbudt Kristiansand by en kunstsamling bestående av 1100 norske verk, bygget opp over 20 år. De 1100 verkene utgjør det som av kjennere blir betegnet som den viktigste samlingen av norsk kunst fra perioden 1930-1970.

En slik samling fortjener – og krever – et enestående bygg.

Godt tomtesalg på Agder Næringspark, Kjerlingland

Agder Næringspark opplever stor interesse om dagen og det er nylig inngått flere avtaler om tomtesalg - deriblant med Servicegrossisten AS som omtalt i Agderposten.

Mechatronics Innovation Lab (MIL)

Nok en milepæl er i dag tilbakelagt i forbindelse med utvikling og realisering av MIL. Husleiekontrakten mellom JBU som eier av bygget og UiA som leietaker ble undertegnet av Bjørn Vedal og Universitetsdirektør Seunn Smith Tønnesen i forbindelse med dagens styremøte på UiA.

Agder Næringspark (Kjerlingland)

J.B. Ugland Eiendomsutvikling AS har gått sammen med Lillesand Næringsarealer AS (LINA) om å utvikle Agder Næringspark i Lillesand. Første trinn på ca. 100 daa er ferdig planert og fullført med teknisk infrastruktur i tillegg til etablering av to bensinstasjoner. Ledige tomter se her: Agder Næringspark se også omtale i utgave 3.2015 i Agdernæring

Unikt kunstprosjekt til Kristiansand og Kanalbyen.

Den Londonbaserte kristiansanderen Nicolai Tangen har donert sin samling av moderne kunst til hjembyen Kristiansand og det arbeides nå med å utrede plassering i silobygningen i Kulturkvartalet i Kanalbyen.

J. B. Ugland Eiendom engasjerer seg på Helsfyr i Oslo.

J.B. Ugland Eiendom har sammen med partnere ervervet Fyrstikkalleen 1 og 3 på Helsfyr i Oslo. De to andre partnerne er Vedal Investor (20%) og Otterlei Group (20%).

Kanalbyen Kristiansand

Silokaia på Odderøya i Kristiansand skal i løpet av de neste årene transformeres fra et industrielt kaiområde til en urban og fremtidsrettet bydel. Et unikt prosjekt med nærhet til både sjø, natur, kultur og shopping.

MacGregor flytter inn i nybygget i Barbu, Arendal

Vi startet byggingen 04.05.2015, og i dag, 16.12.2016 kl. 1200 flyttet MacGregor inn. Nøyaktig på timen, som planlagt for to år siden.

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4