Engelsk
Norsk
Eiendomsportefølje

J. B. Ugland Eiendom AS har sin hovedaktivitet i Grimstad, der selskapet utvikler og forvalter eiendommer i og rundt Sørlandets Tekonologipark. Sørlandets Tekonolgipark er en del av Campus området i Grimstad, hvor sørlandets nye universitetsbygg stod ferdig høsten 2010.

Terje Løvås vei 1

Bygget er en del av Sørlandets Teknologipark og stod ferdig høsten 2012. Et bygg hvor vi har lagt vekt på moderne teknologi og høy standard med fokus på energi- og miljøvennlige løsninger.

Jon Lilletuns vei 9
Med etablering av Univeristetet i Sørlandets Teknologipark, har Ugland Eiendom kommet et steg videre med sin visjon om å etablere et komplett miljø hvor næring, akademia og offentlig sektor kan utvikle seg gjennom et nært samspill.
Jon Lilletuns vei 1

Vårt største kontorbygg som huser store leietakere som skatteetaten og Sykehuspartner. Her ligger også felles kantine og trimrom.

Jon Lilletuns vei 3

Ligger i umiddelbar nærhet til Universitetet, og UiA er en av leietakerne. Dette er vårt minste bygg, og lokalene er egnet for mindre etableringer.  

Andre eiendommer

Vi forvalter også eiendom i andre steder på Sørlandet, blant annet i Arendal. I tillegg er vi hovedeier av Fyrstikkallén 3 på Helsfyr i Oslo.

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4