Engelsk
Norsk
Eiendomsutvikling

J.B. Ugland Eiendom AS har i de senere år blitt en betydelig eiendomsutvikler på Sørlandet og er nå sentralt og godt posisjonert i Kristiansand, Lillesand, Grimstad og Arendal. Langsiktig eierskap og fokus på utvikling av sentrale eiendommer, kombinert med et ønske om å bidra til utvikling i landsdelen, er en del av en bevisst strategi.

Nye illustrasjoner av Campus Grimstad

Siden områdeplanen for Campus Grimstad ble vedtatt i 2011 har Sørlandet Teknologipark og campusområdet opplevd en positiv utvikling som blant annet inkluderer utvidelse av bygningsmassen til UIA, nytt kontorbygg Terje Løvåsvei 1 (2012), etablering av Mechatronics Innovation Lab (åpnet 2017), etablering av Sparebanken Sør Amfi Grimstad (åpnet 2017) , og byggestart for helselaben I4Helse (2018).

Havstadodden

Boligprosjektet består av 29 leiligheter på bryggekanten i Arendal, kun 1,5 km fra Pollen i Arendal.

Les mer om boligprosjektet her: Havstadodden /prospekt

Campus Grimstad Bolig

J.B. Ugland Eiendomsutvikling AS har via datterselskap Grøm Eiendom AS under utvikling et moderne boligfelt bestående av leiligheter, rekkehus og eneboliger beliggende sentralt på Campusområdet.

Og vinneren ble...

Tirsdag 20. desember kl. 12.00 ble vinneren av arkitektkonkurransen Kunstsilo kåret i Kilden Teater- og Konserthus.

Forslaget ”Silosamlingen” vant konkurransen, og hvis alt går etter planen er det slik Kristiansands nye kulturkvartal og Kanalbyens nærmeste nabolag blir seende ut. JBU eier 50% av Kanalbyen.

Stort utbyggingspotensiale på Campus Grimstad/Sørlandet Teknologipark

Utbyggingspotensialet for universitetsområdet og Sørlandet Teknologipark er revidert i tråd med gjeldende områdeplan og etter at flere nye prosjekter er under utvikling og etter hvert også oppføring (eksempelvis MIL og friidrettshall).

Unikt kunstprosjekt til Kristiansand og Kanalbyen.

Den Londonbaserte kristiansanderen Nicolai Tangen har donert sin samling av moderne kunst til hjembyen Kristiansand og det arbeides nå med å utrede plassering i silobygningen i Kulturkvartalet i Kanalbyen.

J. B. Ugland Eiendom engasjerer seg på Helsfyr i Oslo.

J.B. Ugland Eiendom har sammen med partnere ervervet Fyrstikkalleen 1 og 3 på Helsfyr i Oslo. De to andre partnerne er Vedal Investor (20%) og Otterlei Group (20%).

Agder Næringspark (Kjerlingland)

J.B. Ugland Eiendomsutvikling AS har gått sammen med Lillesand Næringsarealer AS (LINA) om å utvikle Agder Næringspark i Lillesand. Første trinn på ca. 100 daa er ferdig planert og fullført med teknisk infrastruktur i tillegg til etablering av to bensinstasjoner. Ledige tomter se her: Agder Næringspark se også omtale i utgave 3.2015 i Agdernæring

Kanalbyen Kristiansand

Silokaia på Odderøya i Kristiansand skal i løpet av de neste årene transformeres fra et industrielt kaiområde til en urban og fremtidsrettet bydel. Et unikt prosjekt med nærhet til både sjø, natur, kultur og shopping.

J.B. Ugland Eiendom utvikler Grøm Handelspark

Vi har en tomt på ca. 33,7 daa beliggende langs Vesterled som vi utvikler til en handelspark for varehus som har en minstestørrelse på 1 200 m2.

Campus Grimstad Helse

JBU har engasjert seg i et utviklingsprosjekt innenfor helse sammen med Universitetet i Agder og Grimstad Kommune.

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4