Engelsk
Norsk

Energiforbruk I4-Helse

Energiløsninger er et sentralt element i gjennomføringen av I4-Helseprosjektet. Det borres hele 5300 meter med energibrønner fordelt på 21 borehull som skal gi både varme og avkjøling til bygget.

I tillegg til den daglige driften vil brønnene også anvendes til forskningsformål. Energibrønnene vil dekke opp til 90 % av byggets varmebehov, og 85 % av byggets kjølebehov. Fjernvarmeanlegget på Campus Grimstad vil dekke resterende behov.

Videre vil det monteres ca. 1 200 m2 solcellepaneler på taket som vil gi et årlig tilskudd på el-forbruket tilsvarende ca. 150 000 kwt pr. år og derav dekke opp til 60 % av byggets el-behov.

Test flate på 20 m2 med ny kolleksjon fra Skapenes El-takstein/Sun Nett leveres våren 2019.

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4