Engelsk
Norsk

Grøm Handelspark - Grimstad

Sentralt plassert, like inntil E18 og fv 420 (Vesterled), flatsprenger vi en tomt på ca. 22 daa til handels-/næringsvirksomhet. Detaljregulering er påbegynt. For mer informasjon om prosjektet/tomter klikk her!


Se flere bilder her!


30.06.2017


30.06.2017


30.06.2017


30.06.2017


30.06.2017


22.06.2017


22.06.2017


22.06.2017


22.06.2017


12.12.2016


12.12.2016


12.12.2016


12.12.2016
Tomten tar mer og mer form
29.09.2016


09.05.2016


16.03.2016


(Grøm Handelspark, Grimstad)


(Fra Statoil, Grimstad)


(Fra Lillesandsveien, Grimstad)

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4