Engelsk
Norsk

I4-Helse - Fremdrift på byggeplass

Fremdriften oppsummeres som følger pr. 17.10.18:

Bygg A - Ny 3. etasje
Bygg A er tett og innredningsarbeider pågår nå for fullt. Bygget knyttes sammen med hovedgaten på UiA samt bygg N ved hjelp av gangbaner og gangbro i 3. etasje. 

Bygg N
Råbygget nærmer seg ferdig og det arbeides nå for å få tett bygg ila desember 2018. Det etableres eget ventilasjonsrom på taket og kontorer og møterom i 2. og 3. etasje vil få en fantastisk utsikt ved ferdigstillelse.


17.10.2018 (Ny 3. etasje Bygg A)


17.10.2018 (Bygg N sett fra nytt p-hus)


17.08.2018


04.07.2018


Tre generasjoner Ugland var tilstede 4. April 2018 da vi sprengte første salve på tomten. Se artikkel i Agderposten.

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4