Engelsk
Norsk

JBU Akademiet

J.B.Ugland selskapene blir nå hovedsponsor for FK Jervs akademi- og utviklingssatsning, JBU Akademiet.

Ressursene JBU skyter inn skal bidra til utviklingen av unge spillere med et håp om at noen av disse vil kunne ta steget opp til A-laget på sikt.

JBU Akademiet vil bidra til utviklingen av barn og unge i regionen og støtter dermed selskapets visjon «Stolthet i å utvikle». 
Foruten storsatsning i Jerv, vil det også etableres et utstrakt samarbeid med de øvrige klubbene i regionen.

Se artikler om det nye samarbeidet i Agderposten og Grimstad Adressetidene.

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4