Engelsk
Norsk

Kanalbyen 2B - Fremdrift på byggeplass

Byggetrinn 2 i Kanalbyen omfatter 88 leiligheter og et samlet areal på ca. 12 500 m2 inkl. kjeller. 

J.B. Ugland Entreprenør AS gjennomfører prosjektet i totalentreprise, tilsvarende første byggetrinn (Felt 2A). Byggestart mai 2018, ferdigstillelse våren 2020.


Fremdriften oppsummeres som følger pr. 25.03.19:

Betongarbeidene er i avslutningsfasen, og her gjenstår kun dekke over trapperom i 7. etasje på bygg P (til høyre i bildet).

For byggene i sjørekken har bygg L (til venstre på bildet) kommet lengst. Her er teglsteinsfasadene straks ferdig murt, og innvendige innredningsarbeider pågår for fullt. Bygg MNO kan ikke ses på bildet, men her pågår både utvendige og innvendige arbeider. For byggene i kanalrekken pågår utvendige tømrerarbeider for bygg S (lengst til venstre) og R. Bygg Q og P blir neste.

Fremdriften på byggeplass er svært god, og vi ligger nå et lite hakk foran gjeldende plan.

For mer informasjon om Kanalbyen se, kanalbyen.no


22.03.2019


22.03.2019


20.12.2018


23.11.2018


17.08.2018


17.08.2018


05.07.2018


05.07.2018


03.05.2018


Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4