Engelsk
Norsk

Kanalbyen 2B - Fremdrift på byggeplass

Byggetrinn 2B i Kanalbyen omfatter 88 leiligheter og et samlet areal på ca. 12 500 m2 inkl. kjeller. 
J.B. Ugland Entreprenør AS gjennomfører prosjektet i totalentreprise, tilsvarende første byggetrinn (Felt 2A). Byggestart mai 2018, ferdigstillelse våren 2020.

Fremdriften oppsummeres som følger pr. 20.12.18:

Bygg L (til venstre på bildet) klargjøres nå for oppstart tømrerarbeider. For de øvrige byggene pågår betongarbeider for fullt i henhold til plan.

For mer informasjon om Kanalbyen se kanalbyen.no


20.12.2018


23.11.2018


17.08.2018


17.08.2018


05.07.2018


05.07.2018


03.05.2018


Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4