Engelsk
Norsk

Møteromsbooking


Booking av møterom gjøres ved å henvende seg til resepsjonen i Jon Lilletuns Vei 1

pr. telefon 950 92 640 eller mail resepsjon.jlv1@jbu.no


JON LILLETUNS VEI 1

K 116

Antall: 8-10 personer
Plassering: Venstre side av heisen i 1. etg
Utstyr: Prosjektor, lerret, tavle og trådløst nett.

K 117

Antall: 8-10 personer
Plassering: Høyre side av heisen i 1. etg
Utstyr: Prosjektor, lerret, tavle og trådløst nett.

K 211:

Antall: 8-10 personer
Plassering: Venstre side av heisen i 2. etg
Utstyr: Lerret, tavle og trådløst nett.

K 212:

Antall: 8-10 personer
Plassering: Høyre side av heisen i 2. etg
Utstyr: Prosjektor, lerret, tavle og trådløst nett.

D 203:

Antall: 8-10 personer (styrerommet)
Plassering: 2. etg over resepsjon/kantine
Utstyr: Prosjektor, lerret, tavle og trådløst nett.

D 204/205:

Antall: 30-40 personer (Horisontrommet)
Plassering: 2. etg. over resepsjon/kantine
Utstyr: Prosjektor, lerret, tavle og trådløst nett.


JON LILLETUNS VEI 3

C 267:

Antall: 6-8 personer
Plassering: 2. etg
Utstyr: Prosjektor, lerret, tavle og trådløst nett.

A 270:

Antall: 6-8 personer
Plassering: 2. etg
Utstyr: Tavle og kabel-nett

Auditoriet:

Antall: 130 personer (storsal)
Plassering: 1. etg
Utstyr: Prosjektor, lerret, tavle og trådløst nett.

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4