Engelsk
Norsk

Nyansatt Eiendomsutvikler

Geir Jonny Ringvoll er fra 1. mai ansatt som eiendomsutvikler i J.B. Ugland Eiendomsutvikling AS.

Ringvoll kommer fra stillingen som arealplanlegger i rådgivingsselskapet Stærk & Co as.

I løpet av over 21 år i Stærk har Ringvoll vært svært sentral i å bygge opp en ny fagavdeling innenfor arealplanlegging som i dag utgjør en av regionens største fagmiljøer innenfor arealplanlegging. Ringvoll har bred erfaring med utarbeidelse av reguleringsplaner og behandlingen av disse etter plan- og bygningsloven. I dette arbeidet har grensesnittet mellom private og offentlige aktører samt forholdet til politisk behandling og gjennomførbarhet av planene vært sentrale aktiviteter.

Ringvoll ser frem til å ta fatt på nye og spennende utfordringer som eiendomsutvikler i J.B. Ugland Eiendomsutvikling AS.

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4