Engelsk
Norsk

Nytt kontor –og lagerbygg for Anticimex

I sentrum av Agder, langs nye E-18, har J.B.Ugland Entreprenør AS bygget nytt kontor- og lagerbygg for Anticimex.

Byggestart for dette 680 m2 bygget var tilbake i november 2017 og er det 8. bygget som er oppført i næringsparken siden 2014.

Anticimex overtok nytt kontor – og lagerbygg 22. mai 2018 i henhold til avtale/fremdriftsplan?.»

For mer informasjon om næringstomter se Agdernæringspark

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4