Engelsk
Norsk

OM JBU

Velkommen til J.B. Ugland-selskapene.  J.B. Ugland Holding AS er morselskapet til J.B. Ugland-selskapene, og er lokalisert i Grimstad i Aust-Agder. J.B. Ugland Holding eier selskaper innenfor en rekke virksomheter: eiendom og entreprenørvirksomhet, shipping, investeringer og fornybar energi.

Vår visjon er “Stolthet i å utvikle” – en formulering som uttrykker store ambisjoner og er en inspirasjon for vår virksomhet – hver dag. Utsagnet uttrykker en kollektiv holdning og engasjement hos oss som arbeider her.

J.B.Ugland Holding AS ble etablert 18. september 2000, som resultat av et generasjonsskifte i Andreas Ugland & Sons AS. Eier er Johan Benad Ugland.

Konsernets direktør er Johan Martin Ugland.

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Powered by Makeweb