Engelsk
Norsk

Storegra Gård

Dagens Storegra Gård startet med generasjonsskiftet i 1973 da Johan Benad Ugland tok over driften av familiegården etter sine foreldre Oda og Andreas K.L. Ugland.

Den gang var vi tvilende til landbrukets etablerte sunnhetsbegreper og driftsformer, og følte et behov for forandring. Filosofien har siden den gang alltid vært den samme «Tilbake til naturen» - med et sterkt fokus på kortreiste ressurser og en god forankring i produksjonskjeden.

På Storegra Gård tenker vi hele sirkelen, fra plantenes ve og vel og helt frem til endeproduktene. Dyrevelferd og trygghet til produktet står i fokus. Vi ønsker å ivareta en helhetlig drift hvor dyr og ressurser kan spille på lag. Det er på denne måten vi kan produsere kvalitetsprodukter fra Aberdeen Angus og hjort.

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4