Engelsk
Norsk

Stort utbyggingspotensiale på Campus Grimstad/Sørlandet Teknologipark

Utbyggingspotensialet for universitetsområdet og Sørlandet Teknologipark er revidert i tråd med gjeldende områdeplan og etter at flere nye prosjekter er under utvikling og etter hvert også oppføring (eksempelvis MIL og friidrettshall).

Potensialet for utvidelser og nye etableringer på området i hovedsak øst for Terje Løvåsvei ligger i størrelsesorden ca. 90.000 kvm til både næring/kontor og undervisningsformål. Legger man til det øvrige utbyggingspotensialet vest for Terje Løvåsvei ligger det totale potensialet på flere hundre tusen kvm. JBU Eiendom arbeider stadig videre med utvikling av ytterligere nye konsepter og etableringer i området og er også interessert i eventuelle nye ideer som kan bidra til å forsterke utviklingen av hele området.

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4