Engelsk
Norsk

Johan Benad Ugland

Med familierøtter på morsgården Storegra Gård i Grimstad, som har røtter tilbake til 500-tallet, var det aldri noen tvil om at odelsgutten Johan Benad Ugland, eldste sønn til Oda og Andreas K. L. Ugland, skulle bli bonde. Men først dro han ut i verden.

I 1968 startet han sin maritime utdanning i England og USA. Rundt 1980 startet Johan Benad og hans yngre bror Andreas Ove et driftsselskap i London. Driften ble til et rederi som senere ble børsnotert – og egen formue var etablert.

Deretter bar det til Cayman Island og Syd-Amerika, hvor de etablerte en egen shipping-bank. Rundt 1990 begynte imidlertid Johan B. Ugland å lengte hjem igjen. Generasjonsskiftet fra far Andreas K. L. til de tre sønnene var allerede igangsatt, og i 1993, etter 25 år i utlandet, hadde Johan B. igjen fått skattekort fra den norske stat.

Det har alltid vært viktig for Johan B. å finne en identitet i lokalsamfunnet, og å kunne bidra med sin kompetanse, erfaring og kapital. Da han vendte hjem igjen var det store problemer i treindustrien, som hadde over-ekspandert på 1980-tallet. Med kompetanse innen finans og strategi kombinert med lokal fagkunnskap, tok industrien seg opp igjen og genererte overskudd.

Samtidig med de dårlige tidene innen treindustri var også eiendomsmarkedet nede i en bølgedal, og FoU-bygget i Grimstad ble kjøpt av Grimstad kommune. Dette ga Johan B. inspirasjon til å sette i gang sitt store prosjekt: utviklingen av Sørlandets Teknologisenter. Dette fikk et skikkelig løft da det etter iherdig arbeid ble klart at Ericssons FoU-avdeling besluttet å etablere seg i Grimstad, fremfor å flytte til Asker og Oslo.  I dag er området et blomstrende teknologisenter med blant annet Universitetet i Agder, Devoteam, Skatteetaten, Coventure og Teknova.

Allikevel er det gårdsdrift som står Johan Benad Ugland nærmest, og som bonde med oppdrett av storfe og hjort i stjerneklassen, er det på Storegra Gård han tilbringer mesteparten av tiden.

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4