Engelsk
Norsk

Lux Nordic

Lux Nordic Wealth Management S.A.(”Lux Nordic”) ble etablert i Luxembourg oktober 2007 av J.B.Ugland Holding AS og partnere i Lux Nordic Wealth Management S.A.

Selskapet tilbyr finansielle tjenester og rådgivning for kunder som ønsker høy standard på personlig service. For å kunne tilby omfattende private finansielle tjenester, samarbeider Lux Nordic med flere kjente innskuddsbanker. Som kunder i Lux Nordic går dine verdier inn i innskuddsbankene med dekning av Luxembourgs ordning for innskuddsgaranti. Fokuset er langsiktig forvaltning og tjenestene er skreddersydd for å skape vekst og bevare verdier i henhold til kundens spesifikke behov og målsettinger.

Lux Nordic forvalter også sitt eget fond som gjennomgående har vært i den første persentilen sammenlignet med fond som opererer i samme område.

Lux Nordic er regulert under Luxembourgs tilsynsmyndighet for finanssektoren (Commission de Surveillance du Secteur Financier- CSSF), med godkjennelse som kapitalforvalter etter artikkel 24-3, i finansloven 5. april 1993.

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4