Engelsk
Norsk
Daglig leder, Carina Ugland, besøker Nape Kraft med teknologistudenter fra Minnesota i 2013

Bakgrunn og visjon

J.B. Ugland Fornybar Energi AS er en del av J.B. Ugland selskapene; et familieselskap med lange tradisjoner innen gårdsdrift, handel og shipping tilbake til 1290.
Vi ønsker å være innovative, proaktive og ydmyke, både som selskap og forretningspartner, derfor fokuserer vi på langsiktighet, ansvar og lønnsomhet i alle våre aktiviteter.
Familietradisjoner har medført at Johan Benad Ugland med familie ønsker bærekraftig bruk av naturressurser for utvikling og vekst. Dette reflekteres i selskapets visjon; «stolthet i å utvikle».

J.B. Ugland Fornybar Energi AS ble etablert i 2010, etter en langvarig ambisjon om å bygge opp fornybar energi som en av kjernevirksomhetene i J. B. Ugland selskapene, med hovedfokus på småkraft.
Dr. Carina Ugland ble direktør for J.B. Ugland Fornybar Energi i januar 2012, og leder i dag selskapets aktiviteter og familiens interesser innen denne voksende industrien.

Valget av å fokusere på regional vannkraft er basert på vår tro om at dersom vi skal kunne lykkes må vi anvende kunnskap og ressurser som er tilgjengelig i vårt nærmiljø, fremfor å tro at «gresset er grønnere på andre siden».Norsk vannkraft er videre en av de fornybare industriene som ikke er sterkt avhengig av subsidier. Dette er også en industri hvor vi kan få maksimalt utbytte, ved å anvende våre lokale kunnskaper og ressurser. Vann er en av Norges hovedressurser og vi mener at teknologien tilbyr en energiressurs som ikke bare er relevant i dag, men som vil kunne støtte fremtidige generasjoner.

J.B. Ugland selskapene interesse, både direkte og indirekte, har vært langvarig innen sektoren for fornybar energi og andre bærekraftige sektorer.  I dag er vi den største aksjonæren i en rekke lokale selskaper, som Teknova, Teknova Invest og Conventure AS. Nevnte selskaper tilbyr lokal ekspertise innen fornybar energi, så vel som en rekke andre teknologiske industrier. Vi ser verdien av å støtte lokal kunnskap og kompetansebygging. Ved å opprettholde investeringer i disse selskapene ønsker vi å støtte lokal innovasjon og utvikling.

  • J.B. Ugland har hatt et nært samarbeid med Conventure AS, et inkubator selskap som har vært en samarbeidspartner i utviklingen av Sørlandets Teknologipark. Det engasjement og den tilstedeværelsen som Conventure representerer, er en del av «gjødselplanen» som J.B. Ugland anser som avgjørende for vedvarende innovasjon og utvikling i regionen.
  • I 2005 ble J.B. Ugland selskapene tildelt kontrakten om å bygge Norges første private universitetsbygning for Universitetet i Agder (UiA) i Teknologiparken. Fakultetet for teknologi og realfag er Universitets største fakultet med omtrent 2100 studenter og 200 fakultetsmedlemmer. Fornybar energi er en av mange populære programmer, og Universitetet i Agder tilbyr nå bachelor, master og PhD innenfor dette feltet.
  • For andre år på rad har studenter fra bachelor innen fornybar energi ved UiA utarbeidet sine hovedoppgaver i samarbeid med J.B. Ugland Fornybar Energi og deres småkraft prosjekter.
    (For mer informasjon, se nåværende aktiviteter).
  • I forbindelse med byggekontrakten for UiA i 2005, tok J.B. Ugland Eiendom AS initiativet til å søke om byggetillatelse for en fjernvarmeanlegg som ville kunne forsyne teknologiparken i sin helhet. I 2006 ble det inngått en avtale mellom J.B. Ugland Eiendom og Agder Energi AS, som bygde anlegget. I dag forsyner denne installasjonen Teknologiparken med 6 GWh per år med et potensial for utvidelse i fremtiden.
  • I 2008 bidro J.B. Ugland i etableringen av forskningsinstituttet Teknova AS, hvor fornybar energi og andre områder har hovedfokus. I dag er vi fortsatt en av hovedaksjonærene i Teknova og deres søsterselskap Teknova Invest AS. Teknova, som Conventure, er en avgjørende del av den lokale «gjødselplanen», ved å tilby regionen profesjonelle og kunnskapsrike mennesker i promoteringen av innovasjon og vekst.
  • J.B. Ugland er investor i fondene til Skagerak Capital AS, som har hovedfokus på bedrifter innen ekspanderende teknologier, inkludert fornybar energi.
Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4