Engelsk
Norsk
Nape Kraft i Fyresdal

Nåværende aktiviteter

J. B. Ugland Fornybar Energi er i en tidlig utviklingsfase. Vi jobber i dag med å bygge opp et selskap med hoved spesialisering innen småkraft utvikling i Norge.  På sikt er det meningen at dette skal bli et av hovedområdene for J. B. Ugland-gruppen.

Vi har full støtte fra J. B. Ugland Holding AS og vårt mål er å bygge opp en produksjonsportefølje på 50-100 GWh i løpet av de neste 10 årene.

Vi søker aktivt småkraft prosjekter i Agder og Telemark, uten begrensninger hva angår størrelse eller struktur på prosjektet (vi er også interessert i samarbeidsprosjekter for bygging av levedyktige mini-vannkraft prosjekter). Vårt ønske er å samarbeide med grunneiere og andre interessenter i markedet, for å utvikle prosjekter som vil være lønnsomme for alle involverte parter.

I og med at vi er et lite selskap, er vi utrolig fleksible og tilpasningsdyktige, og dermed en god samarbeidspartner. Vi har en lang historie med å arbeide med andre familier, med tanke på tidligere shippingvirksomhet, hvor vi har benyttet en modell for felles suksess for det ferdige produktet sammen med våre samarbeidspartnere. Vi anser samarbeid som en av hovedfaktorene for suksess, og at dette er gjeldende for vannkraftindustrien i Norge, så vel som for internasjonal shipping – «Store ting kan oppnås når flere deler en felles visjon».

Det at vi er et lite selskap, gjør det videre mulig for oss å ta raske beslutninger, samt føre en proaktiv strategi for alle stadier av utvikling og bygging av nye vannkraftprosjekter. Vi har et finansteam med høy grad av kompetanse og erfaring, samt entreprenører innen J. B. Ugland Entreprenør AS, som er ansvarlige for alle byggeprosjekter i J. B. Ugland Holding AS. Per dags dato, har alle av J. B. Ugland Entreprenørs byggeprosjekter vært levert innen tidsfrister og til fastsatt budsjett, dette inkluderer også vårt første vannkraftverk, Nape Kraft, i Fyresdal.

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4