Engelsk
Norsk

Stolthet i å utvikle

Stolthet
Fordi det gir engasjement både på et personlig og et kollektivt plan.
Våre resultater gir oss grunn til å være stolte, og det er vår felles fortjeneste

i å utvikle
Fordi det å være i prosess og se at vi forvalter gamle, og skaper nye verdier –
gir oss en dypere mening i vår arbeidshverdag. Vi ønsker å se på vår
verdiskapning som mer enn kun økte verdier. Vi ønsker å bidra til utvikling
som skaper varig og bærekraftig forandring.

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4