Engelsk
Norsk

Styret

Johan Benad Ugland, er selskapets styreformann. (For mer informasjon se Johan Benad Ugland)

Carina C. O. Ugland, er født i 1983 og fikk i 2011 sin doktorgrad i psykologi (PhD) ved University of Sussex, UK.  Hun er nylig ansatt som daglig leder i selskapet J.B. Ugland Fornybar Energi

Tom B. Knudsen, er født i 1951 og har mer enn 30 års erfaring som advokat. Fra Januar 1980 til utgangen av desember 2007 var Tom i advokatfirmaet Wikborg Rein, som bl.a. Partner, Managing Partner og styreformann. Wikborg Rein er det største advokatfirmaet i Norge med kontorer i bl.a. London, Singapore, Shanghai og Kobe. Fra januar 2008 driver Tom Advokatfirmaet Tom Bernhard Knudsen. Tom har et bredt spekter av erfaring, som bl.a. består av arbeid innenfor: kontraktsrett, oppkjøp og fusjoner, finans (nasjonal og internasjonal), transaksjoner og investeringer for skip, boreplattformer og andre offshore-enheter, og selskapsrett.Tom har også bred erfaring som styremedlem i en rekke selskap innenfor ulike sektorer, herunder i børsnoterte selskap.

Torstein Moland,
er født i 1945 og har hatt en lysende karriere i offentlig og privat sektor. Moland startet sin karriere i finansdepartementet. Videre arbeidet Moland som økonomisk rådgiver og sekretariatsleder ved Arbeiderpartiets Stortingsgruppe. I 1986 ble han statssekretær ved Statsministerens kontor. I 1990 begynte Moland å arbeide i privat sektor. I privat sektor arbeidet Moland som konserndirektør for Norske Skogindustrier, Sentralbanksjef i Norges Bank og Konserndirektør finans i det fusjonerte Telenor/Telia.
Torstein kan også vise til en rekke tidligere verv i styrer og utvalg. Han er nå leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund og styreformann i Nordisk Jegersamvirke.

Copyright © 2010-2015 JBU. All rights reserved.

Design: Fundamentet.no | Makeweb 4